นโยบายและเงื่อนไขการให้บริการ (Terms and Conditions)
บริการของเรา
การซื้อคอร์สและการชำระเงิน
การจองคลาส English Class
การจองคลาส Speaking Club
การเข้าเรียน
นโยบายการยกเลิกคลาส
ระบบการแจ้งเตือน
ราคาและโปรโมชั่น
การคืนเงิน

การคืนเงินจะไม่นับรวมคลาสที่ได้รับฟรี จากโปรโมชั่น โปรแกรม Referral หรือกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

Terms and conditions of service

Our products and services
Buy course and payment
Book class - "English Class"
Book class - "Speaking Club"
Go to class
Cancellation policy
Notification
Pricing and promotion
Refund policy
Contact us